37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 54 56 57 58

Zapisz w zeszycie tytuły utworów, z których pochodzą wymienione postacie. Pamiętaj o poprawnym stosowaniu małych i wielkich liter. 

Rozwiązanie: