35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 54

Przyporządkuj podane wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnych przedstawionych na ilustracjach. Wyjaśnij, co wpłynęło na Twój wybór. 

Rozwiązanie: