32 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 50

W jakich relacjach znaczeniowych są względem siebie wyrazy wyróżnione w każdym zdaniu ?

Rozwiązanie: