32 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Uzupełnij wypowiedzenia neologizmami w odpowiedniej. 

Rozwiązanie: