29 32 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

W zespołach wymyślcie neologizmy, którymi można by zastąpić wyrazy: weekend, selfie stick, mem. Neologizmy utwórzcie na podstawie wyrazów rodzimych. Zapiszcie Wasze propozycje na tablicy. Następnie przeprowadźcie głosowanie, w którym zostanie wyłoniony najlepszy polski odpowiednik dla każdego z podanych zapożyczeń.

Rozwiązanie: