28 29 32 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Jaką funkcję pełnią wyróżnione neologizmy w podanych fragmentach tekstu?

 nacechowanie emocjonalne, nazwanie nowego zjawiska, nadanie tekstowi walorów artystycznych 

Rozwiązanie: