28 29 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Sformułujcie w grupach tezę do jednego z podanych tematów. Następnie zaproponujcie argumenty, bądź argumenty i kontrargumenty - oraz ustalcie, jakimi przykładami z literatury lub życia je poprzecie. 

Rozwiązanie: