24 28 29 32 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Odszukaj w przykładowej rozprawce sformułowania służące do zachowania spójności tekstu, Przypomnij i zanotuj w zeszycie inne znane Ci wyrażenia i zwroty, za pomocą których można połączyć akapity. 

Rozwiązanie: