18 19 20 21 22 23 24 29 32 35 36 37 38 39

Poszukaj w różnych źródłach, np. czasopismach, internecie, wywiadu z osobą, którą cenisz. Zaprezentuj go w klasie - wymień rozmówców, określ tematykę i wynikające z niej przesłanie. 

Rozwiązanie: