252 253 254 255 257 258 260 261 262 264 268

Określ, jakie uczucia wywołuje wiersz Julii Hartwig. Jak myślisz, z czego to wynika?  

Rozwiązanie: