250 251 252 253 254 255 257 258 260 262 263 264 268

Opisz swoje wrażenia po przeczytaniu wiersza. Wskaż sformułowania poetyckie, które szczególnie zwróciły Twoją uwagę.  

Rozwiązanie: