250 251 252 253 254 255 257 258 261 262 263 264 268

Określ, jaką sferę życia w przytoczonym fragmencie utworu symbolizuje dusza i wyjaśnij, dlaczego bohater ją zgubił.  

Rozwiązanie: