242 243 244 245 246 250 251 252 254 255 257 258 260 261 262 263 264

Opisz sytuację przedstawioną na obrazie włoskiego artysty. Co robi postać ukazana na pierwszym planie? 

Rozwiązanie: