241 242 243 244 245 246 250 251 253 254 255 257 258 260 261 262 263

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.    

Rozwiązanie: