234 235 238 239 240 241 242 243 244 246 250 251 252 253 254 255

Podaj wyrazy, do których odnoszą się poniższe parafrazy słowotwórcze. Następnie przedstaw relacje pokrewieństwa między tymi słowami na wykresie w zeszycie. W każdym z nich podkreśl rdzeń.  

Rozwiązanie:
miejsce, w którym sprzedaje się produkty z cukrem - cukiernia/cukier+...
Pokaż więcej...