234 235 238 239 240 241 242 243 245 246 250 251 252 253 254 255

Zastąp podane w nawiasach parafrazy słowotwórcze wyrazów nazwami wykonawców czynności. Wypisz zastosowane formanty.  

  • Co nazywają wyrazy takie jak bieg, pisanie? Jakie formanty służą do tworzenia wyrazów tego typu? 

Rozwiązanie: