234 235 238 239 240 241 243 244 245 246 250 251 252 253

Znajdź w tekście czasowniki, które należy zaakcentować na trzeciej i czwartej sylabie od końca. Następnie wzorcowo odczytaj tekst.  

  • Przygotuj ustne podziękowania dla swojego nauczyciela lub innej osoby. Użyj czasowników w trybie przypuszczającym.  

Rozwiązanie: