230 234 235 238 239 240 242 243 244 245 246 250 251 252

Poszukaj w tekście wyrazów i ich połączeń, w których dochodzi do upodobnienia głosek pod względem dźwięczności. Określ typy tych upodobań ze względu na rodzaj (ubezdźwięcznienie, udźwięcznienie) i kierunek (postępowe, wsteczne).  

Rozwiązanie: