227 228 229 230 234 235 239 240 241 242 243 244 245 246

Zapoznaj się z podanym listem motywacyjnym. Odszukaj w nim usterki. Przeredaguj tekst w zeszycie w taki sposób, aby był odpowiedni do sytuacji komunikacyjnej, jaką jest ubieganie się o przyjęcie do pracy.  

Rozwiązanie: