224 226 227 228 229 230 234 238 239 240 241 242 243 244 245 246

Przekształć podane wypowiedzenia tak, aby ich styl odpowiadał zasadom redagowania życiorysu.  

Rozwiązanie: