219 220 221 223 224 226 228 229 230 234 235 238

Poszukaj informacji o Januszu Korczaka, zwanym też Starym Doktorem, i jego działalności w warszawskim Domu Sierot dla żydowskich dzieci. Do jakich przemyśleń skłania Cię decyzja doktora?  

Rozwiązanie: