215 219 220 221 223 226 227 228 229 230 234 235

Przedstawcie przebieg akcji pod Arsenałem. Posłużcie się informacjami zawartymi w utworze. Możecie też skorzystać z map okolic Arsenału, dostępnych np. Na stronie Stworzenia Pamięci Powstania Warszawskiego w zakładce <Relacje świadków <Stanisław Sieradzki ps. ,,Świst” – Harcerskie losy wspomnienia żołnierza batalionu ,, Zośka”.  

Rozwiązanie: