212 215 219 220 221 224 226 227 228 229 230 234

Przeczytajcie na głos tekst poprzedzający Kamienie na szaniec. Jakich informacji dostarcza? Jak rozumiecie ideały braterstwa i służby?  

Rozwiązanie: