210 211 212 215 219 220 223 224 226 227 228 229 230

Powiedz, jaki charakter mają obrazy poetyckie, które wyłaniają się z pierwszych trzech strof wiersza. Jak wpływają one na nastrój wiersza?  

Rozwiązanie: