204 208 210 211 212 219 220 221 223 224 226

Za co Rudy Steiner podziwiał Owensa? Dlaczego chciał być taki jak on? 

Rozwiązanie: