199 200 201 202 203 204 208 211 212 215 219 220 221

Sformułuj temat lekcji, którą przeprowadził pan Bove. Uzasadnij swoją decyzję.

Rozwiązanie: