197 198 199 200 201 202 203 204 210 211 212 215 219

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.  

Rozwiązanie: