193 195 197 198 199 200 201 202 204 208 210 211 212

W wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych odszukaj zdania składowe, a następnie przedstaw je na wykresach. 

  • Przekształć tekst tak, aby składał się ze zdań pojedynczych. Powiedz, w której wersji brzmi bardziej naturalnie. 

Rozwiązanie: