189 190 193 195 197 198 199 201 202 203 204 208 210 211

Jak mogły brzmieć wypowiedzi osób, o których mowa w poniższych zdaniach? Podaj po dwie propozycje i zapisz je w mowie niezależnej.  

  • Określ typ powstałych zdań podrzędnych. 

Rozwiązanie: