188 189 190 193 195 197 198 200 201 202 203 204 208 210

W podanym tekście odszukaj przykłady mowy zależnej i mowy niezależnej. W jaki sposób w mowie niezależnej wprowadzono cytat? 

  • Zapisz w zeszycie tekst z zastosowaniem mowy zależnej.  

Rozwiązanie: