188 189 190 193 195 197 199 200 201 202 203 204 208

Odszukaj w dostępnych źródłach informacje na temat tradycyjnych technik graficznych. Zapoznaj się również z podanymi opisami trzech wybranych technik. Jak sądzisz, co sprawia, że prace tego typu są dziełami sztuki? Co przesądza o ich wyjątkowości i oryginalności? Uzasadnij swoje zdanie.  

Rozwiązanie: