186 188 189 190 193 195 198 199 200 201 202 203 204 208

Wybierz jedno dzieło graficzne spośród zaprezentowanych na infografice i omów zastosowane w nim środki wyrazu.  

Rozwiązanie: