184 186 188 189 190 193 197 198 199 200 201 202 203 204

Zgromadź argumenty, które mógłby wykorzystać szkolny zespół muzyczny, aby uzyskać od dyrektora szkoły zgodę na cotygodniowe organizowanie prób w szkole.  

Rozwiązanie: