182 183 184 186 188 189 190 195 197 198 199 200 201 202 203 204

Wypisz z podanego fragmentu wszystkie zadania dotyczące researchera pracującego w tygodniku ,,Time”.  

Rozwiązanie: