179 180 181 182 183 184 186 189 190 193 195 197 198 199

Streść w kilku zdaniach treść utworu Artysta Sławomira Mrożka. Możesz skorzystać z rysunkowych podpowiedzi.  

  • Na osi, podobnej do tej zamieszczonej powyżej, przedstaw losy Koguta, gdyby dyrektor zaryzykował i zaangażował bohatera do roli lwa.  

Rozwiązanie: