175 179 180 181 182 183 184 188 189 190 193 195 197

Opisz swoimi słowami obraz poetycki wyłaniający się z pierwszej zwrotki utworu. Następnie podaj określenia, które - według Ciebie – najlepiej oddają charakter świata ukazanego przez Leśmiana.  

Rozwiązanie:
Pierwsza zwrotka opowiada o trudzie, jaki szewczyk wkłada w wykonanie...
Pokaż więcej...