172 173 175 179 180 181 182 184 186 188 189 190 193

Określ uczucia podmiotu lirycznego. Za pomocą jakich obrazów poetyckich zostały one wyrażone? 

Rozwiązanie: