172 173 175 179 180 181 183 184 186 188 189 190 193

Opowiedz własnymi słowami, co zdarzyło się w życiu osoby, która wypowiada się w wierszu.

Rozwiązanie: