170 172 173 175 179 180 182 183 184 186 188 189 190

Jak wyobrażasz sobie siebie w przyszłości? Co chcesz osiągnąć? Co jest dla Ciebie ważne?  

Rozwiązanie: