164 166 167 168 170 172 173 179 180 181 182 183 184 186

Określ sytuację, w jakiej znalazł się Marcinek, i nazwij dwie emocje, które mu towarzyszą.  

Rozwiązanie: