153 154 155 156 157 158 159 160 166 167 168 170 172 173 175

Na podstawie przytoczonego fragmentu powieści wyjaśnij, dlaczego zachowanie Zbyszka w stosunku do rycerza krzyżackiego zostało uznane za znieważenie króla.  

Rozwiązanie: