149 152 153 154 155 156 157 158 159 164 166 167 168 170

Dokończ zdanie złożone zgodnie z podanymi wskazówkami. Które z utworzonych przez Ciebie wypowiedzeń to zdania złożone współrzędnie, a które - podrzędnie? Określ typy tych wypowiedzeń. 

Rozwiązanie: