149 152 153 154 155 156 157 158 160 164 166 167 168 170

Jak zapiszesz w kalendarzu informacje o wydarzeniach, które zostały opisane na blogu? Jaką nadasz im formę? Wyjaśnij dlaczego.  

Rozwiązanie: