146 149 152 153 154 155 156 158 159 160 164 166 167 168

W podanych zdaniach wskaż podmioty i orzeczenia. Jak forma orzeczenia wpływa na sens tych wypowiedzeń.  

Rozwiązanie: