137 138 141 142 143 144 145 149 152 153 154 155 156 157

Wypisz z tekstu wszystkie informacje o Tracy Edwards, a następnie ustal, w jaki sposób Anna Dziewit – Meller ocenia postawę tej żeglarki.  

Rozwiązanie: