134 137 138 141 142 143 144 146 149 152 153 154 155 156

Określ, co może nas ograniczać w byciu sobą i realizowaniu swoich pasji.  

Rozwiązanie: