131 132 133 134 137 138 141 143 144 145 146 149 152 153

Przeczytaj podany fragment wypowiedzi filozofa i odpowiedz na pytania.  

  • Na jaką właściwość życia zwrócił uwagę Leszek Kołakowski? 
  • Dlaczego nie ma pewności, że rady osób, które są dla nas autorytetami, są możliwe do zastosowania w naszym życiu? 

Rozwiązanie: