130 131 132 133 134 137 138 142 143 144 145 146 149 152

Na podstawie przeczytanego wywiadu wyjaśnij, jak słowo mędrzec rozumie prowadzący wywiad, a jak – Leszek Kołakowski.  

Rozwiązanie: