127 128 130 131 132 133 134 137 141 142 143 144 145 146 149

Kto jest dla Ciebie autorytetem, nauczycielem życia, mistrzem? 

Rozwiązanie: