124 126 127 128 130 131 132 133 137 138 141 142 143 144 145

Czego – Twoim zdaniem – uczy wolontariat? 

Rozwiązanie: